Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om begrunnelsen for at retten til å kunne forbedre karakterer gjennom fornyet prøve som privatist, ikke skal gjelde kroppsøvingsfaget

Datert: 20.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Ved behandling av St.meld. nr. 26 (1995-96) ble retten til å kunne forbedre allerede oppnådde karakterer gjennom en fornyet prøve som privatist slått fast. Gjennom rundskriv har departementet orientert om at denne retten ikke skal gjelde faget kroppsøving.

På hvilket grunnlag og med hvilken begrunnelse er det laget en særregel for faget kroppsøving?


Les hele debatten