Spørretimespørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til barne- og familieministeren

Datert: 23.02.1998
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Statsråden har i Arbeiderbladet uttalt at hun vil vurdere å fremme tiltak som stimulerer menn til å ta mer omsorg for barn. Hun innrømmer at fedrekvoten er bra, men mener det «er litt knuslete av Arbeiderpartiet bare å gi fire av 52 uker til mannen».

Hva vil statsråden gjøre for å stimulere menn til mere omsorg for barn, og hvor mange uker permisjon kan mannen forvente å få gjennom fedrekvoten når statsråden skal fremme sak om omsorg for barn i løpet av våren?


Les hele debatten