Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til utenriksministeren

Om hvordan Regjeringen vil arbeide for at det nye demokratiet på Taiwan kan bli anerkjent og få sin rettmessige plass i internasjonale fora

Datert: 24.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Regjeringen har et sterkt ønske om at Norge skal støtte utviklingen av demokrati og menneskerettigheter i alle deler av verden. Det heter blant annet i Voksenåsenerklæringen at «Det er viktig at hensyn til menneskerettigheter ikke kommer i skyggen av Norges økonomiske interesser.»

På hvilken måte vil Regjeringen arbeide for at det nye demokratiet på Taiwan kan bli anerkjent og få sin rettmessige plass i internasjonale fora?


Les hele debatten