Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om hvorvidt det er moralsk akseptabelt at Norsk Pasientskadeerstatning tilbyr en kvinne, som pga. en alvorlig sykehustabbe kom for sent til kreftbehandling, terminvis erstatning begrunnet i usikker levetid

Datert: 04.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En alvorlig sykehustabbe ved Bodø sykehus førte til at en kvinne kom flere år for sent til kreftbehandling. Norsk Pasientskadeerstatning tilbyr nå terminvis erstatning begrunnet i usikker prognose og levetid for pasienten.

Finner statsråden denne avgjørelse moralsk akseptabel?


Les hele debatten