Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om å utsette ikrafttredelsen av et vedtak om førstevalg ved medikamentell behandling av ukomplisert høyt blodtrykk, slik at pasientorganisasjonenes og fagmiljøenes innvendinger blir grundig vurdert

Datert: 04.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Ap ble det vedtatt at ved behandling av ukomplisert høyt blodtrykk (hypertensjon) så skal tiazider være førstevalget ved medikamentell behandling. Det er store motsetninger i fagmiljøet knyttet til en slik praksis, samt at pasientgruppene som blir omfattet av denne endringen heller ikke er hørt.

Vil statsråden utsette ikrafttredelsen av denne endringen slik at pasientorganisasjonene og fagmiljøenes innvendinger blir grundig vurdert?


Les hele debatten