Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om å sette inn konkrete tiltak mot utviklingen av volds- og drapssaker

Datert: 04.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Flere grove volds- og drapssaker har den siste tiden rystet det norske samfunnet. I løpet av et døgn ble fire mennesker drept! Kriminaliteten sier noe om et samfunn, så også om vårt. Når volds- og drapssakene når slike dimensjoner som vi her har sett, betyr det blant annet at kriminelle elementer ikke respekterer norske lover og regler.

Er statsråden bekymret for denne utviklingen, og hvilke konkrete tiltak vil statsråden sette inn?


Les hele debatten