Spørretimespørsmål fra Knut Werner Hansen (A) til olje- og energiministeren

Datert: 04.02.2004
Spørsmålet er trukket tilbake

Knut Werner Hansen (A)

Spørsmål

Knut Werner Hansen (A): I et temanummer i Fiskeribladet under tittelen "Lunken interesse for kjølevann", slås det bl.a. fast at LNG-anlegget på Melkøya vil produsere 40 000 kubikkmeter kjølevann, men at det er usikkert om denne ressursen vil bli utnyttet. Statoil og Hammerfest kommune er uenige om hvordan konsesjonsvilkårene for Snøhvit skal tolkes, ifølge Fiskeribladet. To år etter Stortingets vedtak strides man altså fortsatt om dette.

Mener statsråden det er grunnlag for en slik strid?


Les hele debatten