Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å sørge for at delrapportene i utredningen av reguleringsplan for Jondalstunnelen i Hordaland blir tilgjengelige for folkevalgte og for høringsinstansene

Datert: 05.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Reguleringsplan for Jondalstunnelen i Hordaland utløser krav om konsekvensutredning, og utredningen er gjennomført at Statens vegvesen region vest og forelå i endelig og revidert form 19. desember 2003. Utredningen har 10 temarapporter. Ingen av disse ble fremlagt da fylkets samferdselsutvalg og fylkesutvalget behandlet saken og fattet vedtak i januar. Fylkesutvalget har i protokollmerknad etterlyst delrapportene.

Vil statsråden sørge for at delrapportene blir tilgjengelig for folkevalgte og for høringsinstansene?


Les hele debatten