Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Om å avverge en forurensningssituasjon i fiskeområdene utenfor Fedje, der en tysk ubåt ligger etter krigsforlis med store mengder kvikksølv om bord

Datert: 05.02.2004
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 11.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det er konstatert store konsentrasjoner av kvikksølv i fiskeområdet utenfor Fedje, der den tyske ubåten U864 ligger etter krigsforlis. Det er store mengde kvikksølv ombord i ubåten, og kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene. Det har vært pekt på at heving av ubåten er den beste løsningen på problemet.

Hva er status i forhold til å avverge en alvorligere forurensningssituasjon i fiskeområdene rundt ubåten, og hva vil statsråden gjøre for rette på situasjonen?


Les hele debatten