Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Om ansvaret for å få vekk kjøretøyer når sjåføren ikke selv har mulighet til å bekoste bergingen, på bakgrunn av at et utenlandsk vogntog med motorstopp sperret en kjørebane i et døgn før den ble tauet

Datert: 05.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Kongsvinger fikk et utenlandsk vogntog motorstopp for noen dager siden. Det ble stående å sperre den ene kjørebanen i ca. ett døgn før det ble tauet til verksted. Vogntoget skapte mange nestenulykker.

Hvem har ansvaret for å få vekk kjøretøyer når sjåføren ikke selv har midler/mulighet til å bekoste bergingen?


Les hele debatten