Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Om at emigrasjon ifølge skatteloven ikke er mulig så lenge man disponerer bolig i Norge, og hvorvidt emigrasjon også nektes dersom man har mindreårige barn fra tidligere forhold som bor i bolig

Datert: 05.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge endringer i skatteloven § 2-1 er det nå vedtatt at emigrasjon ikke er mulig så lenge man disponerer bolig i Norge. Ektefelle, samboer eller mindreårig barn kan heller ikke disponere bolig dersom emigrasjon skal bli godkjent. I denne sammenheng er det blitt hevdet at emigrasjon også kan nektes dersom vedkommende har mindreårige barn fra tidligere forhold som bor i bolig i Norge, dette selv om emigranten ikke har kontakt med barnet.

Mener statsråden at dette er en riktig fortolkning av reglene?


Les hele debatten