Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helseministeren

Om hvordan Regjeringens ønske om å styrke barne- og ungdomspsykiatrien samsvarer med forslaget fra Helse Bergen om å legge ned Hordalands eneste psykiatriske langtidstilbud for ungdom

Datert: 05.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Styret i Helse Bergen har lagt fram et innsparingsforslag som innebærer at Ungdomsseksjon Fanastøl, Hordalands eneste psykiatriske langtidstilbud for ungdom med store atferdsvansker, skal legges ned. Ansatte og pårørende til de som nå er døgnpasienter ved Fanastøl reagerer sterkt på nedleggelsen.

Hvordan samsvarer nedleggelsen med Regjeringens ønske om å styrke barne- og ungdomspsykiatrien, og hva vil statsråden foreta seg for å sikre at den aktuelle ungdomsgruppen i Hordaland får et fullverdig behandlingstilbud?


Les hele debatten