Spørretimespørsmål fra Rune E. Kristiansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om avslag på søknad om alternativ gjennomføring av fag- og svenneprøver i Rogaland fylkeskommune våren 1998

Datert: 24.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rune E. Kristiansen (A)

Spørsmål

Rune E. Kristiansen (A): Jeg viser til prøveprosjekt vedrørende alternativ gjennomføring av fag- og svenneprøver i Rogaland fylkeskommune. Jeg er kjent med at departementet har avslått søknaden om gjennomføring av slik alternativ prøve våren 1998.

Ser statsråden alvoret i at mange kandidater som følge av dette avslaget ikke får tatt fag-/svenneprøven som planlagt, og ser statsråden de konsekvenser avslaget kan ha med tanke på at læreplasser ikke blir frigitt for formidling sommeren/høsten 1998?


Les hele debatten