Spørretimespørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til miljøvernministeren

Om at det betyr tap av arbeidsplasser og er dårlig for miljøet at bilvrak sendes ut av Norge for kverning

Datert: 10.02.2004
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 25.02.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Bilvrak fra Oppland, Akershus og Hedmark skal nå sendes til Skottland for kverning. Bilvrak fra 11 andre fylker sendes til England. Bransjen i Norge mener de sjøl kan ta hånd om dette. Jobben har vært ute på europeisk anbud, og ifølge SFT måtte de velge det laveste. 47 000 tonn vrak skal sendes ut. Det betyr både tap av arbeidsplasser i Norge, og er dårlig for miljøet. Dette er nok et eksempel på at transport løsrives fra miljøregnskapet.

Hvilke virkemidler har statsråden for å unngå slik transport, og hva kan gjøres?


Les hele debatten