Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å sørge for at lønns- og arbeidsavtalene med fastlegene blir gjennomgått og reforhandlet når fastlegereformen skal evalueres i inneværende år

Datert: 11.02.2004
Besvart: 25.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Mange allmennleger fikk doblet sine inntekter over natta da fastlegereformen ble innført. Særlig var dette tilfellet i mindre utkantkommuner. Fastlegereformen skal evalueres i inneværende år.

Vil da statsråden sørge for at også lønns- og arbeidsavtalene med fastlegene blir gjennomgått og reforhandlet?


Les hele debatten