Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til fiskeriministeren

Om å unngå ytterlegare tap av marknadsdelar og arbeidsplassar i fiskerinæringa, på bakgrunn av at fleire byggjer ned aktiviteten i Noreg for å etablera seg innafor EU

Datert: 05.02.2004
Besvart: 25.02.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): Den siste tida har me sett fleire døme på at norsk fiskeindustri bygger ned aktiviteten i Noreg for å etablera seg innafor EU. Norsk oppdrettsnæring lever med stadige antidumpingstruslar. Den utvida EØS-avtalen som trer i kraft 1. mai gir toll på fiskeriprodukt til 10 nye land.

Kva vil Regjeringa gjera for å unngå ytterlegare tap av marknadsdelar og arbeidsplassar i denne næringa?


Les hele debatten