Spørretimespørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til barne- og familieministeren

Om hvordan et tilbud om gratis samlivskurs til ektepar og samboere som får sitt første barn skal gjennomføres, og hvordan kommunene skal utvelges

Datert: 12.02.2004
Besvart: 25.02.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Regjeringen Bondevik er opptatt av å styrke familiens kår. I familiemeldingen vil man arbeide for ulike samlivstiltak som kan bidra til bedre og mer varige samliv. Et tiltak er at alle ektepar og samboere får tilbud om et gratis samlivskurs når de får sitt første barn.

Hvordan skal disse samlivskursene gjennomføres, i hvilken grad vil frivillige organisasjoner trekkes med, og hvordan skal de kommunene som skal være med i første omgang, utvelges?


Les hele debatten