Spørretimespørsmål fra Tore Nordtun (A) til helseministeren

Om å rette opp den fordelingsmessige skjevheten av bevilgninger til helseforetakene, på bakgrunn av at Helse Vest får betydelig mindre enn folketallet og andre viktige faktorer skulle tilsi

Datert: 12.02.2004
Besvart: 25.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Det er i dag en skjev fordeling av midler mellom de fem forskjellige helseregioner, der Helse Vest får betydelig mindre enn folketallet og andre viktige faktorer skulle tilsi.

Hva er det statsrådens vil foreta seg for å rette opp denne fordelingsmessige skjevheten av bevilgninger til helseforetakene?


Les hele debatten