Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til justisministeren

Om rettssamfunnets dilemma når store saksomkostninger kan hindre at en sak blir prøvd videre i rettsapparatet, med eksempel i saken mellom grunneiere og Oslo Lufthavn AS

Datert: 19.02.2004
Besvart: 25.02.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Eidsvoll tingrett har avsagt dom i saken mellom grunneiere og Oslo Lufthavn AS om erstatning for støyulempe. Noen av saksøkerne fikk tilkjent erstatning, andre tapte og må i tillegg betale saksomkostninger, noe som vil umuliggjøre anke. Å få vurdert en sak i ulike rettsinstanser er en av rettssamfunnet grunnpilarer. Det er spesielt viktig når staten enten direkte eller indirekte er motpart.

Ser statsråden rettssamfunnets dilemma når store saksomkostninger kan hindre at en sak blir prøvd videre i rettsapparatet?


Les hele debatten