Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til samferdselsministeren

Om ulikebehandlingen ved å utelate Akershus som søknadsberettiget for kollektivtransporten i hovedstadsområdet, men gi Oslo ansvar for å vurdere tiltak utenfor bygrensen i sin søknad

Datert: 19.02.2004
Fremsatt av: Dagfinn Sundsbø (Sp)
Besvart: 25.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Etter vedtak i Stortinget er det etablert en belønningsordning for kollektivtransporten i større byområder. For hovedstadsområdet har Samferdselsdepartementet valgt å utelate Akershus fylkeskommune som søknadsberettiget, men gitt Oslo ansvar for også å vurdere eventuelle tiltak utenfor bygrensen i sin søknad.

Ser statsråden at ulikebehandlingen av Oslo og Akershus i denne sammenheng blir urimelig, og vil hun medvirke til en mer likeverdig mulighet for de to fylkene til å løse samferdselsutfordringene?


Les hele debatten