Spørretimespørsmål fra Bente Gunn Håtuft (H) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvilke tiltak Regjeringen har satt i verk for å få mobbing i grunnskolen vesentlig redusert

Datert: 19.02.2004
Besvart på vegne av: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 25.02.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Bente Gunn Håtuft (H)

Spørsmål

Bente Gunn Håtuft (H): Det er funnet sammenheng mellom omfang av mobbing i skolene og dårlig miljø ved skolens ledelse og lærerkollegiet. Utrygghet i klasserommet og friminutt gir dårlige vilkår for god læring for elevene. Forskning viser at stress og seinskader etter mobbing er like store som de vi finner etter at barn har opplevd krigshandlinger.

Hvilke tiltak har Regjeringen satt i verk for at å få mobbing vesentlig redusert i grunnskolen?


Les hele debatten