Spørretimespørsmål fra Magnar Lund Bergo (SV) til kultur- og kirkeministeren

Om hvorvidt det er i tråd med intensjonene for sammenslåingen av NRKs distriktskontorer at kontorene har fått mindre journalistiske ressurser

Datert: 19.02.2004
Besvart: 25.02.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Magnar Lund Bergo (SV)

Spørsmål

Magnar Lund Bergo (SV): I januar 2003 vedtok styret i NRK å slå sammen 7 distriktskontorer til 3. Hensikten var å effektivisere ledelse og administrasjon for å styrke journalistikken. Kulturministeren godkjente sammenslåingen, men uttrykte til Dagsnytt 9. januar 2003 at det var avgjørende at de journalistiske ressursene ble styrket. I siste utgave av Journalisten kommer det frem at disse kontorene i dag har mindre journalistiske ressurser som følge av sammenslåingen.

Mener statsråden dette er i tråd med intensjonene for sammenslåingen?


Les hele debatten