Spørretimespørsmål fra André Kvakkestad (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt dagens brannvernsberedskap i Indre Oslofjord er god nok, i lys av at det ikke foreligger en helhetlig beredskapsplan ved brann som oppstår ved passasjertransport og i lystbåter

Datert: 19.02.2004
Besvart: 25.02.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

André Kvakkestad (FrP)

Spørsmål

André Kvakkestad (FrP): Et stort antall personer og fartøyer oppholder seg i Indre Oslofjord. Ansvaret for brannvernberedskapen er fordelt mellom flere kommuner etter hvor ulykkene oppstår. Selv om det eksisterer en eldre avtale om assistanse mellom kommunene, foreligger det ikke en helhetlig beredskapsplan som sikrer rask og god assistanse ved brann som oppstår ved passasjertransport eller lystbåter.

Mener statsråden dagens beredskapsstiuasjon er god nok?


Les hele debatten