Spørretimespørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Datert: 19.02.2004
Spørsmålet er trukket tilbake

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Fafos levekårsundersøkelse er nylig offentliggjort. Undersøkelsen viser at innsatte i fengslene har et mangfold av problemer som gjør det nødvendig å få på plass helhetlige, langsiktige tiltak på områder som bolig, arbeid, utdanning, helse, fattigdom og rus.

Er statsråden enig i at forskningen om innsattes levekår må få konsekvenser i praktisk politikk, og vil han ta initiativ overfor berørte statsråder slik at rapporten blir gjennomgått med tanke på å samordne og forsterke innsatsen for å forebygge ny kriminalitet?


Les hele debatten