Muntlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i at det er behov for å øke antallet tiltaksplasser også i andre halvår, slik at ledigheten ikke biter seg fast på et varig høyere nivå

Datert: 07.01.2004
Besvart: 07.01.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A):


Les hele debatten