Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at en diakon er blitt nektet vigsling fordi han har et seksuelt forhold til sin kjæreste, og om følgene for en diakon av en slik nektelse

Datert: 24.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): En diakon ble nylig nektet vigsling fordi han har et seksuelt forhold til sin kjæreste. Fellesrådet foretar ansettelse av blant annet diakoner, og ansettelser kan ikke overprøves. Etter tjenesteordningsreglene skal en diakon vigsles, og det er det en biskop som avgjør.

Hvilke konsekvenser får det for en diakon at han nektes vigsling?


Les hele debatten