Spørretimespørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til justisministeren

Om å vurdere ileggelse av rettighetstap dersom en person dømmes for en alvorlig voldsforbrytelse, slik at politiattest ved ansettelse i stilling som innebærer kontakt med barn opplyser om dette

Datert: 23.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): Politiattest kan kreves fremlagt før ansettelse i visse stillinger som innebærer utstrakt kontakt med barn. Denne opplyser om søker tidligere er straffet for en sedelighetsforbrytelse, men ikke om vedkommende f.eks. er dømt for drap eller for grov vold. Straffeloven § 29 gir domstolene mulighet til å ilegge rettighetstap. Rettighetstap ilegges sjeldnere enn ønskelig.

Vil statsråden foreslå lovendring slik at domstolene må vurdere rettighetstap dersom en person dømmes for drap og/eller en alvorlig voldsforbrytelse?


Les hele debatten