Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at flere allmennleger har blitt fratatt forskrivningsretten på preparater for narkomane som står på venteliste for behandling, og hvorvidt statsråden vil endre regelverket

Datert: 24.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Flere allmennleger har den seneste tiden blitt fratatt foreskrivningsretten på A- og B-preparater for livreddende behandling til narkomane som står på venteliste for metadon- eller Subutex-behandling. Det dreier seg om ca. 400-600 pasienter. Ventetiden på 2-3 år kan føre til et betydelig antall dødsfall blant disse unge narkomane.

Vil statsråden endre regelverket og respektere at de narkomane nå er pasienter som har krav på behandling hos sin fastlege?


Les hele debatten