Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til forsvarsministeren

Om i hvilken grad det foreligger endrede forutsetninger for etableringen av forsvarsaktiviteter i Hedmark, og hvilket ambisjonsnivå Regjeringen har for området

Datert: 24.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Det er økende bekymring for at etableringen av betydelige forsvarsaktiviteter i Hedmark og særlig på Rena og i Elverum ikke gjennomføres som planlagt. Hensynet til allerede foretatte investeringer, kommunenes planer og Forsvaret tilsier forutsigbarhet i etableringen.

I hvilken grad foreligger i dag endrede forutsetninger for etableringen av Forsvarets aktiviteter ved Base Østerdalen og Regionfelt Østlandet, og hvilket ambisjonsnivå har Regjeringen i dag for dette området?


Les hele debatten