Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til finansministeren

Om å sikra at dei långjevarane som tilbyr lett tilgjengelege forbrukslån med høg rente følgjer opp si plikt til å rå låntakarar frå å ta opp lån dersom låntakar sin økonomiske situasjon tilseier dette

Datert: 06.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Långjevar har etter § 47 i finansavtaleloven plikt til å rå låntakarar frå å ta opp lån dersom låntakar sin økonomiske situasjon tilseier dette.

Er det slik at mange av dei långjevarane som tilbyr lett tilgjengelege forbrukslån med høg rente har prosedyrar for handsaming av lånesøknader som gjer at dei ikkje kan oppfylla si plikt til å rå låntakarar til ikkje å ta opp lån, og kva vil eventuelt statsråden gjere for å sikra at desse långjevarane føl opp si plikt til å rå til ikkje å ta opp lån?


Les hele debatten