Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å følge opp saker med voldspreget mobbing i skolen for å sikre hjelp til offer og forebyggende arbeid

Datert: 19.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fra Bergen er to tilfeller av mobbing der offeret er blitt utsatt for grov vold fra medelever nylig blitt kjent gjennom media. I begge tilfeller har grov mobbing foregått over lang tid, og har til slutt resultert i fysiske og psykiske skader. Den ene skolen hevder de har jobbet med mobbing i lang tid; offeret blir likevel slått mens lærerne er til stede. Den andre skolen omtaler offeret som "risikoelev".

Hvordan følger statsråden opp saker med voldspreget mobbing for å sikre hjelp til offer og forebyggende arbeid?


Les hele debatten