Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til helseministeren

Om de helsemessige konsekvensene av at sentrale samfunnsoppgaver som vannforsyningen privatiseres eller gjøres til gjenstand for profittmålsetting

Datert: 25.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): EU hevder det er dårlig vannkvalitet i Norge og tvinger oss til å "forbedre" denne. Den dårlige økonomiske situasjonen i kommunene har tvunget mange kommuner til å selge/leie ut sitt vannverk og spesielt ledningsnett til private profittmakere, i de fleste tilfellene er disse fra EU.

Hvordan ser statsråden på de helsemessige konsekvensene av at sentrale samfunnsoppgaver som vannforsyningen privatiseres eller gjøres til gjenstand for profittmålsetting og er en slik utvikling i tråd med KrFs politikk?


Les hele debatten