Spørretimespørsmål fra Bjørn Lothe (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om å garantera at det vert løyvt midlar til infrastrukturtiltak for kommunar som slår seg saman

Datert: 26.02.2004
Besvart på vegne av: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 03.03.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Bjørn Lothe (SV)

Spørsmål

Bjørn Lothe (SV): Kommunenes Sentralforbund har starta opp eit større prosjekt der dei vil diskutera kommunesamanslåing o.a. Dette KS-prosjektet er sett i gong i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet. På NRK Hordaland i veke 7 sa kommunalministeren at departementet og dermed Regjeringa stilte i utsikt ca. 10-15 mill. kr i friske midlar til infrastrukturtiltak for kommunar som slår seg saman.

Kan statsråden garantera at det vert løyvd midlar i praksis til småkommunar ute i distrikta som vert samanslått?


Les hele debatten