Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om å redusere reintallet i Vest-Finnmark til fastsatt nivå

Datert: 26.02.2004
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 03.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Taket for antallet rein i Vest-Finnmark på 64 100 dyr skal nås innen 1. april 2005. Reindriftsforvaltningens prognoser viser sterk økning til 110 000 dyr som med kalvetilvekst kan passere 150 000 dyr til sommeren. Dette kan gi en økologisk og økonomisk katastrofe i tillegg til dyretragedier og massedød.

Hva vil statsråden foreta seg for å redusere reintallet til fastsatt nivå?


Les hele debatten