Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

Om hvorvidt Finansdepartementet har feilinformert om en bevilgning til fiskerihavneanlegg i Utgårdskilen i Hvaler

Datert: 26.02.2004
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 03.03.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): På Finansdepartementets hjemmesider om statsbudsjettet for 2004 er det i fylkesoversikten for Østfold opplyst at "det gis 4,25 millioner kroner til fiskerihavneanlegg i Utgårdskilen i Hvaler". Kystdirektoratet har i kontakt med kommunen opplyst at det er ukjent for dem at det er bevilget 4,25 mill. kr til utbyggingen i Utgårdskilen på statsbudsjettet for 2004.

Har Finansdepartementet feilinformert, eller er ikke Kystdirektoratet blitt informert om bevilgningen?


Les hele debatten