Spørretimespørsmål fra Per Erik Monsen (FrP) til finansministeren

Om å endre gjeldende praksis slik at inneværende års skatteprognose for kommunene blir gjort gjeldende før forslaget til statsbudsjett legges frem

Datert: 26.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Per Erik Monsen (FrP)

Spørsmål

Per Erik Monsen (FrP): Hvert år behandler Finansdepartementet inneværende års skatteprognose for kommunene som en statshemmelighet inntil statsbudsjettet for neste år legges frem. Dette skaper problemer for kommunenes egen økonomistyring.

Vil statsråden sørge for å endre gjeldende praksis slik at prognosene for inneværende års skatteinntekter i forslaget til statsbudsjett blir gjort tilgjengelige allerede i september?


Les hele debatten