Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til barne- og familieministeren

Om tilskudd til driften av Grendern ungdomskafé på Stovner, som har bidratt vesentlig til å redusere ungdomsproblemer og kriminalitet

Datert: 25.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Grender`n ungdomskafé på Stovner senter er ifølge Stovner-politiet en vesentlig faktor til at ungdomsproblemene/kriminaliteten i området har blitt redusert. Driften av kafeen er i stor grad basert på frivillighet og har gratis lokaler fra Stovner senter. Kafeen trenger allikevel offentlig støtte for å kunne opprettholde driften, og man har derfor søkt om støtte fra tilskuddsordningen «Ungdomstiltak i større bysamfunn».

Hva vil statsråden gjøre for å bidra til at driften av kafeen blir opprettholdt?


Les hele debatten