Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Om å flytte penger fra aksjeplasseringer i utlandet til veginvesteringer i Norge dersom dette gir høyere avkastning og lavere risiko

Datert: 26.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I forslag til Nasjonal transportplan 2006-2015 er det lagt til grunn en kalkulasjonsrente på 8 pst. Dette betyr at nye veginvesteringer må gi en realavkastning på 8 pst. for at investeringen skal kunne defineres som lønnsom. Samtidig er den norske stat fornøyd med en realavkastning på 4 pst. for risikofulle aksjekjøp i utlandet.

Synes ikke statsråden at det ville vært fornuftig å flytte penger fra aksjeplasseringer i utlandet til veginvesteringer i Norge dersom dette gir en høyere avkastning og lavere risiko?


Les hele debatten