Spørretimespørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til fiskeriministeren

Om å sørgje for at framtidige reguleringar i fisket balanserer industrien sitt behov for råstoff og fangstleddet sitt behov for å kunne planleggje fisket over året

Datert: 26.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Stoppen i kystflåten sitt fiske etter sild har vekt sterke reaksjonar, særleg fordi det i det førebels reguleringsopplegget ikkje var varsla periodisering.

Kva vil statsråden gjere for å sørge for at framtidige reguleringar balanserer industrien sitt behov for råstoff og fangstleddet sitt behov for å kunne planlegge fisket over året, i nord og i sør?


Les hele debatten