Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om å sikre pasienter fortsatt tilgang til medikamentene Carduran og Sinalfa etter at de ble tatt bort fra listen over legemidler med generell refusjon

Datert: 26.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge St.prp. nr. 1 (2003-2004) skal pasienter som i dag benytter Carduran og Sinalfa, kunne fortsette med dette etter at Stortingets flertall, under behandlingen av Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003-2004) i fjor høst, vedtok Regjeringens forslag om å ta disse medikamentene bort fra listen over legemidler med generell refusjon. Opplysninger fra leger og fra legemiddelprodusentene tyder på at disse pasientene ikke blir fulgt opp.

Hva gjør statsråden for å sikre disse pasientene fortsatt tilgang på disse medikamentene?


Les hele debatten