Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 26.02.2004
Spørsmålet er trukket tilbake

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): På KS' landsting i januar sa Jennie Johnsen, 2. nestleder i regjeringspartiet Venstre, at "staten er lokaldemokratiets største fiende".

Sett i lys av statens overstyring av lokaldemokratiet i saker som bruk av snøscooter, strandsonen, nasjonalparker og verneområder, plan- og bygningsloven - hva vil statsråden gjøre for å imøtekomme bekymringene som fremkommer på vegne av hans regjeringskollegaer i partiet Venstre?


Les hele debatten