Muntlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Om å få større åpenhet rundt idrettsbevilgningene, på bakgrunn av pengebruken til Norges Idrettsforbund og de påståtte kutt i tippemidlene

Datert: 04.02.2004
Besvart: 04.02.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP):


Les hele debatten