Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å rekruttere fleire jenter til fordjuping i realfag, då Noreg kjem dårlegast ut blant 45 land når det gjeld kjønnsforskjellar i prestasjon

Datert: 25.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Den tredje internasjonale undersøkinga innan matematikk og naturfag (TIMSS) viser at norske gutar scorar i snitt 10 % betre enn jentene. Undersøkinga som er gjennomført i 45 land konkluderer med at Norge kjem dårlegast ut når det gjeld kjønnsforskjellar i prestasjon.

Kva slags tiltak vil statsråden iverksette for å rekruttere fleire jenter til å velje fordjuping i realfag?


Les hele debatten