Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kultur- og kirkeministeren

Om hvorvidt det å nekte homofile medlemskap i Misjonsforbundet er et teologisk spørsmål, eller et spørsmål om diskriminering av mennesker som er gjenstand for offentlig debatt

Datert: 04.02.2004
Besvart: 04.02.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten