Spørretimespørsmål fra Berit Brørby (A) til nærings- og handelsministeren

Om å forlange andre kredittrutiner i Innovasjon Norge etter tap på utlån i SND, og ta initiativ slik at det ikke blir mulig for bedriftseiere å ta ut utbytte dersom låneforpliktelsene ikke er overholdt

Datert: 03.03.2004
Besvart: 10.03.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Ifølge Nationen har SND i løpet av de siste to årene tapt l mrd. kr på utlån.

Vil statsråden på bakgrunn av dette nå forlange andre kredittrutiner i Innovasjon Norge, og vil han ta initiativ slik at det ikke blir mulig for bedriftseiere å ta ut utbytte i bedriftene dersom låneforpliktelsene ikke er overholdt?


Les hele debatten