Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 03.03.2004
Spørsmålet er trukket tilbake

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Utbyggingen av Ev 18 og Ev 39 er Sørlandets viktigste sak. Det neste prosjektet som står for tur er ny Ev 18 Grimstad-Kristiansand. Man har her forholdt seg til oppstart våren 2006. Kravet fra Lillesand kommune om å legge Ev 18 i tunnel forbi Kaldvell ligger til behandling i Miljøverndepartementet. En samlet landsdel har lenge ventet på en avklaring her for å unngå at framdriften av Ev 18 Grimstad-Kristiansand forsinkes.

Når faller avgjørelse slik at endelig reguleringsplan kan utarbeides og forsinkelse unngås?


Les hele debatten