Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Om å arbeide for at de minst utviklede land får unntak for å gjennomføre WTOs TRIPS-avtale på bioteknologiområdet fram til 2016

Datert: 24.02.2004
Besvart: 10.03.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Sammenbruddet under WTOs 5. ministerkonferanse i Cancun forsterket motsetningene mellom rike og fattige land. Norge har forsøkt å være brobygger i TRIPS-spørsmål gjennom blant annet å åpne opp for at patentsøknader som omfatter biologisk materiale, skal angi opprinnelsessted for dette materialet.

Vil Norge arbeide for en erklæring om at TRIPS-avtalen skal kunne tolkes slik at de minst utviklede land i det minste får unntak for å gjennomføre TRIPS-avtalen på bioteknologiområdet fram til 2016?


Les hele debatten