Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til landbruksministeren

Om å sørge for at Gilde FS ikke tillates å legge opp til en slakteristruktur som forutsetter brudd på dagens regler for transporttid av levende dyr til slakteriene

Datert: 26.02.2004
Besvart: 10.03.2004 av landbruksminister Lars Sponheim

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Gilde FS har beslutta å legge ned slakteriet i Skien. I en rapport utarbeida av de ansatte ved slakteriet går det fram at faktisk transporttid til de slakteriene som skal overta den slakting som i dag foregår i Skien, vil overstige de tillatte 8 timer dersom også opplastningstid regnes med.

Vil statsråden sørge for at Gilde FS ikke tillates å legge opp til en slakteristruktur som forutsetter brudd på dagens regler for transporttid av levende dyr?


Les hele debatten