Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om at departementet ifølgje eit oppslag vurderer å ta frå kommunane drifta av kommunale eigedomar, og om eit slikt signal samsvarer med målet om større lokal handlefridom og styrkt lokaldemokrati

Datert: 04.03.2004
Besvart: 10.03.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): I Dagbladet 19. februar d.å. står det at departementet vurderer å ta frå kommunane drifta av kommunale eigedommar.

Meiner statsråden at eit slikt signal samsvarer med målet om større lokal handlefridom og styrka lokaldemokrati?


Les hele debatten