Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Om å gi en orientering om lønnsomhet og erfaringer ved gasskraftverk med CO¨2-håndtering som fungerer i dag

Datert: 04.03.2004
Besvart: 10.03.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I Stortingets ordinære spørretime 25. februar 2004 hevdet statsråden at det finnes teknologi for håndtering av CO2, og at "Det er gasskraftverk som fungerer i dag". At teknologien finnes er allment kjent, men utfordringen er de høye kostnadene ved den. Derimot er få, om noen, forskere og andre kjent med at det finnes fullverdige gasskraftverk med CO2-håndtering i dag.

Kan statsråden gi en orientering om lønnsomhet og erfaringer ved gasskraftverket han viser til?


Les hele debatten